Fundusz Polskich
Organizacji Pozarządowych

– aplikuj teraz!

Aktualności

Zakończyliśmy nabór do 3 Edycji Konkursu Grantowego POP Fund

Z konieczności, nie z wyboru. O nowej pracy uchodźczyń z Ukrainy w Polsce.

Nagranie oraz prezentacja ze spotkania dotyczącego 3 Edycji Konkursu Grantowego POP Fund

Spotkanie informacyjne dotyczące 3 Edycji Konkursu Grantowego POP Fund

Rusza 3 Edycja Konkursu Grantowego POP Fund

O Funduszu

POP Fund

Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund) to nowy sposób finansowania programów skierowanych do uchodźców i uchodźczyń oraz osób ubiegających się o azyl  w Polsce, a także do społeczności przyjmujących. Fundusz wspólny (pooled fund) jest sprawdzonym narzędziem, które wykorzystywane jest w innych kryzysach humanitarnych. Metoda, w ramach której składki kilku donorów wykorzystywane są do finansowania programów zgromadzonych w wyniku otwartych zaproszeń do składania wniosków, posiada ugruntowaną pozycję w systemie pomocy humanitarnej na świecie. 

Unikalną cechą POP Fund jest to, że miejmy nadzieję, będzie pierwszym instrumentem finansowania zarówno przez darczyńców prywatnych jak i korporacyjnych. Będzie wyznaczał nowy, unikalny kierunek dla wsparcia programów pomocowych.

Struktura, procedura, terminy

W ramach 1 i 2 Edycji Konkursu Grantowego POP Fund sfinalizowano łącznie 43 projekty, a kolejna edycja zostanie ogłoszona jeszcze w czerwcu 2024.

Komitet Sterujący

Funduszem zarządza Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, darczyńców, strony rządowej i samorządowej: Stowarzyszenie WIOSNA, NGO Forum „Razem”, Google, Meta, Miasto Lublin, MSWiA i UNHCR (w roli obserwatora).

Dokumenty do pobrania

Donorzy

Q&A

POP Fund (Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych) to innowacyjne narzędzie i sposób finansowania programów skierowanych do osób uchodźczych oraz osób ubiegających się o azyl w Polsce, a także do społeczności przyjmujących te osoby. 
POP Fund to wspólny fundusz, czyli rozwiązanie, które sprawdziło się już w innych kryzysach humanitarnych. Metoda, w ramach której składki kilku darczyńców wykorzystywane są do finansowania programów powstałych w ramach otwartych zaproszeń do składania wniosków, w systemie pomocy humanitarnej na świecie posiada ugruntowaną pozycję.

Pilotażowy nabór wniosków do POP Fund planowany jest na trzeci kwartał 2023 roku. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej. Kolejne, pełne nabory, będą miały miejsce w 2024 roku w zależności od dostępnych środków.

Tak. Zgodnie z zapisami pkt. 3.5 regulaminu, możliwa jest realizacja maksymalnie dwóch projektów finansowanych ze środków POP Fund równocześnie. W związku z tym otrzymanie jednego projektu w 1 edycji konkursu nie wyklucza organizacji z udziału w kolejnym konkursie grantowym.

Do POP Fund mogą aplikować zarejestrowane w Polsce fundacje, stowarzyszenia, OPP, zarejestrowane w Polsce koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne, parafie (niezależnie od wyznania). Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

Komitet Sterujący podejmuje kluczowe decyzje dotyczące działalności i sposobu wykorzystania środków POP Fund. Komitet Sterujący składa się z 5 do 10 członków mających prawo głosu oraz członków i obserwatorów nie mających prawa głosu. Skład Komitetu Sterującego. Organizacje, które reprezentują Członkinie i Członkowie Komitetu Sterującego są wyłączone z możliwości aplikowania do Funduszu.

Fundacja PCPM jest operatorem POP Fund. Za codzienne zarządzanie projektem odpowiada zespół powołany przez Fundację PCPM, składający się z pracowników i pracowniczek posiadających doświadczenie w niesieniu pomocy humanitarnej oraz zarządzaniu podobnymi projektami. 

Komitet Sterujący zbiera się przynajmniej dwa razy w roku aby ustalić zasady konkursów – naborów projektów.
Komitet Sterujący jest odpowiedzialny w szczególności za:
określenie, zwykłą większością głosów, tematycznych i geograficznych priorytetów dla poszczególnych konkursów – naborów projektów.
zatwierdzenie, także w trybie obiegowym, zwykłą większością głosów wyników naborów projektów.

Kontakt

Dane kontaktowe

SIEDZIBA GŁÓWNA
ul. Pustułeczki 23
02-811 Warszawa

Napisz do nas: [email protected]
Organizacje aplikujące: [email protected]
Dodatkowe informacje można również uzyskać
pod numerem:+48 453 524 824, dostępnym
w dni robocze w godzinach 10:00-16:00.

NIP: 525-14-41-253
REGON: 010849302
KRS: 0000136833

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, której budżet w 2022 roku przekroczył 50 milionów dolarów, jest jedną z największych polskich organizacji pozarządowych zajmującą się pomocą rozwojową, humanitarną oraz medyczną. Jesteśmy jedyną polską organizacją pozarządową, która posiada doświadczenie zarówno jako beneficjent, jak i współzałożyciel funduszy wspólnych, wykorzystywanych do pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Fundacja PCPM pomaga Ukrainie od początku wojny. Nadal prowadzimy tam regularne transporty pomocy humanitarnej i medycznej, jednocześnie rozpoczynając programy, których celem jest odbudowa zniszczeń. W Polsce wspieramy uchodźców, w szczególności osoby starsze, osoby chore oraz matki z małymi dziećmi.

Niesiemy pomoc zawsze w myśl zasad humanitaryzmu, bezstronności, neutralności oraz niezależności. Dzięki dużemu doświadczeniu naszych pracowników oraz inwestowaniu w rozwój specjalistów PCPM, nasze działania są przemyślane, nie pogłębiają lokalnych napięć oraz niosą pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Witaj,

Nabór zakończony. Zapraszamy do śledzenia sekcji aktualności oraz na nasze media społecznościowe, by być na bieżąco z informacjami dotyczącymi POP Fund.