Ruszamy. Dowiedz się więcej.

Powstał nowy, niezależny fundusz wsparcia pomocy osobom z Ukrainy w Polsce. To szansa dla polskich organizacji na finansowanie programów pomocowych.

Międzynarodowe organizacje ograniczyły wsparcie dla polskich instytucji pomagających Ukraińcom nawet o 80 proc. Pomocy potrzebuje ciągle kilkaset tysięcy osób przebywających w naszym kraju, wśród nich kobiety, dzieci i osoby starsze. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, ze wspólnej inicjatywy polskich organizacji, administracji i sektora prywatnego, powstaje specjalny fundusz, który na starcie przekaże na pomoc niemal 5 mln złotych.

Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund) to narzędzie, dzięki któremu polskie organizacje będą miały szanse na finansowanie projektów pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz społecznościom ich goszczącym. Operatorem funduszu jest Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, organizacja z wieloletnim doświadczeniem.

– POP Fund jest skierowany przede wszystkim do małych i średnich polskich organizacji pozarządowych działających poza dużymi metropoliami, które w swoje działania włączyły od zeszłego roku pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Celem funduszu jest poprawa warunków życia uchodźców, szczególnie tych żyjących poza dużymi miastami, jak również zapewnienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym: matkom z małymi dziećmi, osobom starszym, dzieciom – wyjaśnia dr Wojtek Wilk, pomysłodawca funduszu.

Zobacz wpis

Głównym celem POP Fund jest pomoc uchodźcom z Ukrainy. Natomiast w ramach finansowanych przez fundusz projektów, pomoc mogą w przyszłości otrzymać także polskie społeczności przyjmujących uchodźców. – Za przykład takich działań może posłużyć np. remont mieszkań komunalnych, z których skorzystają zarówno uchodźcy jak i lokalni mieszkańcy z Polski. Innym tego kierunkiem jest działanie na rzecz integracji dzieci ukraińskich i polskich – wymienia dr Wilk.

Fundusz to wspólna inicjatywa trzeciego sektora, która powstała po konsultacjach z agencjami ONZ, darczyńcami takimi jak Google, Meta czy banki i inne międzynarodowe firmy operujące w Polsce. Środki na pomoc będą przyznawane w ramach otwartych konkursów grantowych. O ich przyznawaniu decydować będzie Komitet Sterujący funduszu, w którego składzie znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej oraz sektora prywatnego.

W tym roku POP Fund (Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych) chce przeznaczyć na pomoc uchodźcom z Ukrainy blisko 5 milionów złotych. O te środki będą mogły aplikować fundacje, stowarzyszenia, parafie, koła gospodyń wiejskich, jednostki OSP.

– Wnioski złożone do POP Fundu będą oceniane przez niezależnych ekspertów. Kategoryzowane one będą pod względem finansowym w trzech grupach. Małe, przede wszystkim skierowane na tereny wiejskie do 50 tys. zł. Ubiegać się o nie mogą np. koła gospodyń wiejskich, OSP, parafie itp. Średnie do 200 tys. zł, które są przeznaczone już tylko dla fundacji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń. Duże projekty to już wartość ponad 200 tys. zł. POP fund będzie ogłaszać otwarte nabory wniosków projektowych już w listopadzie. Natomiast w grudniu będziemy przyjmować nabór na wszystkie rodzaje projektów – wyjaśnia Wojtek Wilk prezes fundacji PCPM.

Zobacz także