Rusza 3 Edycja Konkursu Grantowego POP Fund

Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund) ogłasza nabór wniosków do 3. edycji konkursu grantowego na wsparcie włączenia dzieci z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy do polskiego systemu edukacji. Do rozdysponowania jest 1 200 000 zł. Aplikować mogą: fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, parafie i organizacje wyznaniowe (niezależnie od wyznania).

W 3. Edycji konkursu grantowego POP Fund pula środków wynosi 1 200 000 zł. Budżet zostanie rozdzielony pomiędzy:

  • 12 projektów małych (o kwocie grantu do 50 000 zł) 
  • 3 projektów średnich (o kwocie grantu do 200 000 zł)

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie? 

W ramach tej edycji Konkursu możliwe będzie składanie wniosków wyłącznie w obszarze priorytetowym: Wsparcie włączenia i kontynuacji nauki dzieci-uchodźców w polskich szkołach, w ramach którego wskazane są następujące działania priorytetowe:

  1. “Szkoły sobotnie”, umożliwiające ukraińskim uczniom naukę języka ukraińskiego i utrzymanie ciągłości nauki w systemie edukacji w Ukrainie przy jednoczesnym uczęszczaniu stacjonarnie do polskich szkół. 
  2. Wsparcie językowe i edukacyjne dla uczniów najstarszych klas szkół ponadpodstawowych i maturzystów.
  3. Działania wspierające integrację uczniów polskich i ukraińskich w szkołach – projekty jedynie realizowane w partnerstwie z placówkami edukacyjnymi lub władzami samorządowymi.
  4. Zajęcia dotyczące funkcjonowania w lokalnej społeczności dla rodziców i uczniów – projekty jedynie realizowane w partnerstwie z placówkami edukacyjnymi lub władzami samorządowymi.

Dodatkowe informacje znajdują się tutaj: popfund.pl

Jak i gdzie można złożyć wniosek? 

  • Organizacje mogą składać wnioski w języku polskim wyłącznie przez system obsługi grantów tutaj: Witkac

Ważne terminy! 

Rozpoczęcie konkursu: 18 czerwca 2024 (wtorek).

Spotkanie informacyjne online dla wnioskodawców dotyczące przygotowania wniosku na konkurs odbędzie się 26 czerwca 2024 (środa) o godz. 11:00.

Zakończenie naboru wniosków: 10 lipca 2024 (środa). Po tym terminie składanie wniosków nie będzie możliwe.

Regulamin, dodatkowe informacje oraz kontakt.

Szczegółowy regulamin oraz dodatkowe informacje o POP Fund dostępne są tutaj: Regulamin POP Fund

Zapraszamy również do kontaktu mailowego pod adresem [email protected]. Dodatkowe informacje można też uzyskać pod numerem: +48 453 524 824, dostępnym w dni robocze w godzinach 10:00-16:00.

Zobacz także