Z konieczności, nie z wyboru. O nowej pracy uchodźczyń z Ukrainy w Polsce.

A group of women standing in a circle

Description automatically generated

Szacuje się, że spośród ponad 950 tys. uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce, ok. 40% stanowią kobiety. Przyjechały w poszukiwaniu bezpieczeństwa, nie zatrudnienia. Praca okazała się jednak konieczna, ale brak znajomości języka polskiego czy przepisów prawa uniemożliwia jej podjęcie. W szczególnie trudnej sytuacji są matki małych dzieci. Połączenie obowiązków opiekuńczych z poszukiwaniem i wykonywaniem pracy stanowi dla nich ogromne wyzwanie.

Wyzwania dla kobiet z Ukrainy na polskim rynku pracy

Ucieczka przed wojną w Ukrainie sprawiła, że wiele kobiet nie tylko straciło swoje domy i bliskich, ale także możliwość kontynuowania pracy w wyuczonym zawodzie. Po przyjeździe do Polski stają przed wieloma wyzwaniami na rynku pracy. Najczęściej napotykają na skomplikowane procedury związane z nostryfikacją dyplomów i uznawaniem kwalifikacji, trudności w znalezieniu informacji o możliwościach zatrudnienia oraz dyskryminację na tle narodowościowym. W rezultacie, wiele z nich musi uczyć się nowego zawodu, co nie jest łatwym zadaniem. Oprócz konieczności pogodzenia się z utratą dotychczasowego życia w Ukrainie i budowania nowej rzeczywistości w Polsce, muszą również znaleźć czas na zdobywanie nowych umiejętności.

Organizacje z Polski pomagają uchodźczyniom w znalezieniu pracy i przebranżowieniu się w ramach projektu POP Fund, którego operatorem jest Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM).

  • Fundacja Internationaler Bund Polska, w Centrum Integracji Społecznej w Tychach, pomaga samotnym matkom w zdobyciu certyfikatu zawodowego. Po ukończeniu kursu mogą zostać krawcowymi oraz opiekunkami osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Pomimo licznych wyzwań, przed którymi stają Ukrainki, wiele z nich bardzo angażuje się w naukę nowej profesji. Kobiety, które uczą się zawodu opiekunki osób starszych, już w trakcie trwania kursu nawiązują bezpośredni kontakt z podopiecznymi, co prowadzi do tworzenia silnych więzi emocjonalnych. Często traktują ich jak członków rodziny, otaczając wielką troską i empatią. Chcą dla nich jak najlepiej.

„Na początku jest dziwnie i pojawia się strach, czy dam radę, czy wszystko będzie dobrze, i czy porozumiem się z podopiecznym. Ale gdy widzę, że wszystko idzie dobrze i że mamy dobre relacje, chodzę do pracy z zadowoleniem. Na przykład, opiekuję się panią, która jest leżąca od listopada. Obserwuję jej zmiany nastroju i widzę, jak się czuje. Pani Olga, nauczycielka zawodu opiekunki, dawała nam kontakt do rodziny, która chociaż mieszkała daleko, reagowała na nasze informacje”.

Opowiada Pani Oleksandra, uczestniczka warsztatu opiekuńczego

Warsztaty krawieckie i opiekuńcze dają kobietom więcej niż tylko możliwość zdobycia nowego zawodu. Umożliwiają poznanie osób o podobnych, trudnych doświadczeniach, dają nadzieję na znalezienie pracy, którą można pogodzić z rolą matki oraz pozwalają oderwać myśli od codziennych problemów.

„Oto Irina, która niedawno opowiadała nam o tym, jak jej 83-letnia babcia zbierała szkło z rozbitych okien. Wszystkie uczestniczki projektu bardzo jej współczują. Kiedy jednej z nas lub jej bliskim przydarza się coś złego, inne także to przeżywają”.

Pani Bronisława – krawcowa, nauczycielka zawodu 

„Kiedy zaczęłyśmy tutaj pracować było ciężko. Nie znałyśmy języka polskiego, nie wiedziałyśmy co robić, gdzie szukać pracy. W Tychach najwięcej pracy jest w zakładach przemysłowych, ale praca na zmiany jest bardzo trudna. Na warsztatach krawieckich możemy nauczyć się nowego zawodu, komunikować się między sobą i otrzymywać duże wsparcie. Możemy rozmawiać o wojnie, okupacji i rodzinach, które zostały w Ukrainie, a nawet spotykać się po pracy”. 

Mówi Liliia, uczestniczka warsztatu krawieckiego

  • W ramach projektu „Job Reboot: Sukces w zmienionym świecie” Fundacja Międzynarodowe Centrum Dialogu, Innowacji i Przyszłości pomaga kobietom w odbudowaniu dotychczasowej kariery lub zbudowaniu jej na nowo na polskim rynku pracy. Fundacja organizuje liczne szkolenia zawodowe i psychologiczne, mentoring ze strony przedstawicieli lokalnej społeczności oraz kursy językowe z terminologii rynku pracy.

Uczestniczka projektu, Inna Vlasova opowiada o swoich doświadczeniach:

„Aktywnie pracowałam z niesamowitymi Ukrainkami w projekcie Fundacji Międzynarodowe Centrum Dialogu, Innowacji i Przyszłości w Warszawie. Kobiety, które przybyły na spotkanie są energiczne, aktywne, szczere i otwarte, a co najważniejsze – chcą zmieniać świat wokół na lepsze”.

Liudmyla Huliaieva, prowadząca warsztaty mistrzowskie Restart kariery w Polsce.

  • Projekt „Aktywna Mama+” Fundacji Pro Omnis z Bydgoszczy wspiera 60 kobiet z mniejszych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego w znalezieniu pracy. Fundacja opracowała dedykowaną „ścieżkę reintegracji” dla każdej uczestniczki, uwzględniając jej sytuację zawodową i rodzinną. Dzięki niej każda kobieta będzie mogła podjąć pracę, która odpowiada jej potrzebom. Pracownicy Fundacji zapewniają również opiekę nad dziećmi aby matki mogły uczestniczyć w szkoleniach zawodowych.

POP Fund dla kobiet i polskiej gospodarki

Uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy, którzy pozostają w Polsce jako pracownicy, przedsiębiorcy, konsumenci oraz podatnicy, wnieśli do polskiej gospodarki znaczący wkład, wynoszący 0,7-1,1% PKB w 2023 roku. Ukraińskie kobiety odegrały w tym szczególną rolę. Ich pracowitość, zaangażowanie i wysokie kwalifikacje są cenione przez wielu polskich pracodawców. W ramach projektów POP Fund wspieramy je, aby mogły w pełni wykorzystać swój potencjał, co przynosi korzyści zarówno im, jak i całej polskiej gospodarce.

Zachęcamy do śledzenia działań organizacji, których projekty otrzymały dofinansowanie w ramach POP Fund na naszych mediach społecznościowych:

– Facebook

 LinkedIn

Zobacz także