Zapowiedź ogłoszenia 2. Edycji Konkursu Grantowego POP Fund

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią jeszcze w tym roku ogłosimy 2. edycję Konkursu Grantowego POP Fund. Wiemy, że końcówka roku to w wielu organizacjach i instytucjach gorący czas podsumowań, raportów i rozliczeń projektów, dlatego polecamy się Waszej pamięci 27 grudnia 2023 roku. Po ogromnym zainteresowaniu pierwszą edycją konkursu, na który wpłynęło z całej Polski ponad 130 wniosków o dofinansowanie projektów, zdecydowaliśmy o przyznaniu 16-tu, a nie jak wcześniej planowaliśmy 10-ciu grantów. Tuż po świętach ogłosimy nabór wniosków do 2. edycji Konkursu Grantowego POP Fund. Podobnie jak wcześniej, do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, jednostki OSP, a nawet parafie. W 2. edycji konkursu będzie więcej środków. Wydłużamy też czas na nadsyłanie wniosków do 23 stycznia 2024. Oceniać będziemy projekty w trzech kategoriach: małe (budżet do 50 000 zł),  średnie (do 200 000 zł) i duże (do 500 000 zł).

Warto śledzić profile społecznościowe Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych POP Fund na LinkedIn i Facebooku

Ścieżka grantowaMaksymalna kwota grantuPodmioty mogące ubiegać się o grantBeneficjenci Limity kosztów Harmonogram wypłat grantu
Projekty małe50.000 PLNFundacje, stowarzyszenia, OPP, Koła gospodyń wiejskich, Ochotnicze straże pożarne, Parafie i organizacje wyznaniowe (niezależnie od wyznania)

Doświadczenie organizacji: minimum 1 rok
Uchodźcy z Ukrainy; Społeczność lokalna (do 50% odbiorców projektu)Koszty wynagrodzeń: 20% budżetu projektu (z wyjątkiem przypadków dobrze uzasadnionych) 
Koszty administracyjne projektu oraz koszty na cele budowy ich zdolności instytucjonalnej: 10% budżetu projektu
60% zaliczki + 40% po wydaniu min. 60% zaliczki i zaakceptowania sprawozdania okresowego 
Projekty średnie200.000 PLNFundacje, stowarzyszenia, OPP, Koła gospodyń wiejskich, Ochotnicze straże pożarne

Doświadczenie organizacji: minimum 3 lata
Uchodźcy z Ukrainy; Społeczność lokalna (do 50% odbiorców projektu)Koszty wynagrodzeń: 20% budżetu projektu (z wyjątkiem przypadków dobrze uzasadnionych) 
Koszty administracyjne projektu oraz koszty na cele budowy ich zdolności instytucjonalnej: 10% budżetu projektu
60% zaliczki + 40% po wydaniu min. 60% zaliczki i zaakceptowania sprawozdania okresowego 
Projekty duże500.000 PLNFundacje, stowarzyszenia, OPP

Doświadczenie organizacji: minimum 3 lata

Uchodźcy z Ukrainy; Społeczność lokalna (do 1/3 odbiorców projektu)Koszty wynagrodzeń: 20% budżetu projektu (z wyjątkiem przypadków dobrze uzasadnionych) 
Koszty administracyjne projektu oraz koszty na cele budowy ich zdolności instytucjonalnej: 7% budżetu projektu
40% zaliczki + 40% transza 2 po zaakceptowaniu sprawozdania okresowego przez PCPM + 20% transza 3 po zaakceptowaniu sprawozdania okresowego 
Zobacz także