Nabór ekspertów/ek do oceny wniosków

Fundacja PCPM poszukuje ekspertów do oceny wniosków grantowych w ramach 1 Edycji Konkursu Grantowego POP Fund. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe, których głównym celem będzie wsparcie uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce.

Wymagania dla ekspertów/ek:
● Wiedza i doświadczenie związane z priorytetami tematycznymi POP Fund
● Umiejętność klarownego formułowania opinii na temat projektów w formie pisemnej
● Znajomość sektora organizacji pozarządowych działających w wybranych obszarach tematycznych i/lub sektora pomocy humanitarnej na rzecz uchodźców z Ukrainy w Polsce
● Doświadczenie w ocenie projektów w ramach innych konkursów grantowych będzie mile widziane
● Dyspozycyjność do oceny wniosków projektowych w terminie między 1 a 13 grudnia 2023
● Gotowość do podpisania deklaracji bezstronności

Zadania:
● Ocena wniosków projektowych w systemie obsługi grantów (system Witkac) w oparciu o kryteria zdefiniowane w Regulaminie Konkursu
● Udział w szkoleniu dotyczącym oceny wniosków
● Udział w dyskusji na spotkaniu komisji oceniającej wnioski (online lub w Warszawie).

Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa zlecenie, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nastąpi rozliczenie za pomocą faktury. Stawka za ocenę jednego wniosku projektowego to 180 zł brutto.

Z uwagi na charakter konkursu, nie jest w chwili obecnej znana dokładna liczba wniosków, które podlegać będą ocenie. Fundacja PCPM zastrzega sobie możliwość wyboru jedynie niektórych ze zgłoszonych ekspertów do oceny wniosków w bieżącej edycji konkursu grantowego. Ocena wniosków w kolejnej edycji konkursu planowana jest na przełom stycznia i lutego 2024 – PCPM zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami zgłoszonymi w obecnej rekrutacji w celu zaproszenia ich do oceny wniosków w kolejnej edycji.

Zgłoszenie powinno obejmować:
● Krótkie CV lub biogram eksperta/ki
● Informację o obszarach tematycznych, w których kandydat ma największe doświadczenie i wiedzę

Zgłoszenia należy przesłać do 24 listopada na adres [email protected] z dopiskiem w tytule “Ekspert/ka POP Fund”.

Załączniki:
1) Priorytety tematyczne
2) Wyciąg z Regulaminu Konkursu – kryteria oceniania wniosków
3) Pusty formularz wniosku projektowego

Zobacz także