Rusza 2 Edycja Konkursu Grantowego POP Fund

Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund) ogłasza nabór wniosków do 2. edycji konkursu grantowego na wsparcie uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce oraz społeczności ich goszczących. Do rozdysponowania jest 6 mln zł, a nabór potrwa do 23 stycznia 2024 r. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), a w przypadku grantów mniejszych dodatkowo koła gospodyń wiejskich, jednostki OSP, a nawet parafie.

W 2. edycji konkursu grantowego POP Fund pula środków wynosi 6 mln zł. Budżet zostanie rozdzielony pomiędzy trzy kategorie projektów:

  • Projekty Małe (do 50 000 zł) – planowane jest sfinansowanie 12 projektów
  • Projekty Średnie (do 200 000 zł) – planowane jest sfinansowanie 12 projektów
  • Projekty Duże (do 500 000 zł) – planowane jest sfinansowanie 6 projektów

W ramach tych kategorii, niezależnie od wielkości projektu, kwota 1 116 000 zł zostanie przeznaczona wyłącznie na realizację działań, w których podstawową grupą odbiorców są osoby starsze.

Organizacje nie muszą dysponować wkładem własnym, jednak muszą być zarejestrowane w Polsce i w zależności od wielkości grantu mieć od roku do trzech lat doświadczenia w realizacji działań pomocowych. Zapraszamy do składania wniosków szczególnie organizacje prowadzące projekty poza największymi polskimi miastami.

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie? 

Finansowanie mogą uzyskać projekty wspierające uchodźczynie i uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce i wpisują się w jeden lub więcej z sześciu priorytetów. Priorytety te obejmują: 

  • poprawę jakości życia uchodźców poza głównymi ośrodkami miejskimi
  • wsparcie dobrowolnej wyprowadzki z ośrodków zbiorowego zakwaterowania,
  • włączenie dzieci uchodźczych do polskiego systemu edukacji
  • wsparcie osób nieaktywnych zawodowo, starszych i/lub z niepełnosprawnością oraz pozostałych grup szczególnie narażonych na wykluczenie (w tym mniejszości etnicznych i seksualnych). 

Projekt powinien być kierowany przede wszystkim do uchodźców z Ukrainy, ale może obejmować także osoby ze społeczności lokalnej, doświadczające podobnych trudności. W przypadku projektów małych i średnich, uchodźcy z Ukrainy muszą stanowić co najmniej 50% odbiorców, a w projektach dużych – co najmniej 2/3.

Lista priorytetów tematycznych POP Fund dostępna jest tutaj: Priorytety tematyczne POP Fund

Projekty, które zostaną sfinansowane w tym naborze, mogą rozpocząć się nie wcześniej niż 1.03.2024, a zakończyć nie później niż 31.12.2024. 

Jak i gdzie można złożyć wniosek? 

Organizacje mogą składać wnioski w języku polskim wyłącznie przez system obsługi grantów tutaj: Witkac

Ważne terminy! 

Rozpoczęcie konkursu: 27 grudnia 2023 (środa).

8 stycznia 2024 (poniedziałek) o godz. 15:00 odbędzie się spotkanie informacyjne online dla wnioskodawców dotyczące przygotowania wniosku na konkurs.

Zakończenie naboru wniosków: 23 stycznia 2024 (wtorek). Po tym terminie składanie wniosków nie będzie możliwe.

Planowane ogłoszenie wyników konkursu: 21 lutego 2024 (środa) przez system Witkac oraz na stronie Funduszu popfund.pl

Regulamin, dodatkowe informacje oraz kontakt.

Szczegółowy regulamin oraz dodatkowe informacje o POP Fund dostępne są tutaj: Regulamin POP Fund

Zapraszamy również do kontaktu mailowego pod adresem [email protected]. Dodatkowe informacje można też uzyskać pod numerem: +48 453 524 824, dostępnym w dni robocze w godzinach 10:00-16:00.

Zobacz także