Zakończyliśmy nabór do 2 Edycji Konkursu Grantowego POP Fund. Wpłynęło 257 wniosków.

Obecnie trwa etap oceny formalnej wniosków. Następnie projekty trafią do oceny ekspertów/ek.

Dziękujemy serdecznie wszystkim organizacjom, które zdecydowały się wziąć udział w tej edycji konkursu.

Ogłoszenie wyników planujemy na 21 lutego.

Zobacz także