Razem dla słusznej sprawy. Kto stoi za POP Fund? 

POP Fund to inicjatywa skupiająca ludzi, którzy zdecydowali się wspólnie szukać rozwiązania na nagły spadek finansowania polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc dla Ukrainy. Razem podjęliśmy się wyzwania, które wesprze polskie organizacje, umożliwiając im skuteczne działanie na rzecz uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy.

W październiku odbyło się inauguracyjne spotkanie Komitetu Sterującego, podczas którego doprecyzowaliśmy Priorytety tematyczne POP Fund oraz Regulamin 1 Edycji Konkursu Grantowego Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych dla programów pomocowych na rzecz uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy oraz dla społeczności, które ich przyjmują. 

Współpraca ponad podziałami – klucz do sukcesu POP Fund

Siła POP Fund oparta jest na współpracy. Fundusz opiera się na partnerstwie między różnymi sektorami, obejmującymi organizacje pozarządowe, biznes, władze samorządowe i centralne. Współpraca między nami jest kluczowym elementem sukcesu tej inicjatywy.

Rola Fundacji vs rola Komitetu Sterującego

Jako Fundacja PCPM, pełnimy rolę koordynatora Funduszu. Zajmujemy się pozyskiwaniem środków, ogłoszeniem naboru wniosków, podpisywaniem umów, rozliczaniem projektów i sprawozdawczością. Natomiast kluczowe decyzje dotyczące wyboru projektów oraz alokacji środków są podejmowane przez Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą przedstawiciele NGO, Darczyńców, sektora rządowego i pozarządowego, a także agendy ONZ w roli obserwatora.

Skład Komitetu Sterującego

W Komitecie Sterującym znajdują się przedstawiciele: Google, Meta, Stowarzyszenia WIOSNA, NGO Forum „Razem”, Miasto Lublin, MSWiA oraz UNHCR (w roli obserwatora). Różnorodność doświadczeń każdego członka oraz członkini Komitetu Sterującego jest bardzo ważna, przy wyborze najlepszych projektów, które zostaną zgłoszone do Konkursu Grantowego. Musimy pamiętać, że poprzez nie możemy udzielić wsparcia tym, którzy najbardziej go potrzebują.

Zaproszenie do współtworzenia inicjatywy

Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych ma szansę być odpowiedzią na potrzeby bardzo wielu organizacji w Polsce, tym samym na potrzeby tysięcy osób, dlatego zachęcamy sektor prywatny do bezpośredniego wsparcia Funduszu, a organizacje do składania wniosków. Powodzenia!

Zobacz także