Zapraszamy spółdzielnie socjalne do aplikowania o granty małe i średnie w ramach konkursu POP Fund! 

Doceniając rolę, jaką spółdzielnie socjalne pełnią w aktywizacji zawodowej osób z grup zagrożonych wykluczeniem, rozszerzamy katalog podmiotów, które mogą aplikować o granty w ramach 2 edycji konkursu grantowego POP Fund. Spółdzielnie socjalne mogą wnioskować o granty małe (do 50 000 zł) i średnie (do 200 000 zł), o ile spełniają pozostałe wymogi formalne, w tym odpowiednio długiego doświadczenia i publikowania w transparentny sposób w internecie swoich sprawozdań finansowych i merytorycznych.

9 stycznia 2024 r. została wprowadzona zmiana w Regulaminie konkursu, którego aktualny tekst dostępny jest na stronie tutaj

Dodany został punkt 3.1.5. w brzmieniu:  Zarejestrowane na terenie RP spółdzielnie socjalne w myśl Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2023 poz. 802) – są uprawnione do złożenia Wniosku o przyznanie Grantu na Projekt Mały i/lub Projekt Średni.

Przypominamy, że termin składania wniosków w ramach konkursu to 23 stycznia 2024. 

Zobacz także